Czym jest kinezjologia edukacyjna?

Kinezjologia edukacyjna jest inaczej nazywana „gimnastyką mózgu” i stosowana jest w nauczaniu przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Zadaniem kinezjologii jest usprawnienie pracy mózgu, która pomoże dzieciom w nauce.

Czym jest kinezjologia edukacyjna?


Metoda wymyślona przez Paula Dennisona ma za zadanie wykorzystać ruch do tego, by usprawnić proces nauczania. Ruch, którym zajmuje się gimnastyka mózgu jest bardzo specyficzny. Jego zadaniem jest dążenie do aktywizacji odpowiednich obszarów mózgu, powodując zwiększoną ilość połączeń nerwowych między prawą, a lewą półkulą.

Jak ćwiczyć od najmłodszych lat?


Dennison przygotował cały zestaw specyficznych ćwiczeń już dla dzieci w wieku przedszkolnym. Najbardziej znanym ćwiczeniem są leniwe ósemki. Dziecko kreśli płynnym ruchem poziome ósemki. Ćwiczenie to wykonywane jest na poziomie oczu. Leniwe ósemki poprawiają pracę obu półkul, zdolność zapamiętywania, czytania oraz myślenia.

Kolejnym ćwiczeniem jest rysowanie oburącz. Polega ono na równoczesnym rysowaniu dwiema rękami w powietrzu lub na dużej płaszczyźnie tych samych figur. Koła, linie, kształty narysowane jedna ręka muszą być odzwierciedleniem figur narysowanych drugą ręką. Ćwiczenie dąży do poprawy pisania, rysowania, ale również rozwija twórcze myślenie i zdolności plastyczne.

Pozycja „słonia” jest, gdy dziecko ma wyciągniętą rękę grzbietem dłoni do góry, głowę przytuloną uchem do ramienia i w takiej pozycji wzrok podąża za ręką, która rysuje leniwe ósemki.

Kinezjologia edukacyjna zwiększa zdolności manualne, łagodzi stres, wspomaga dzieci w nauce pisania i czytania oraz stymuluje do twórczego myślenia.