Dla kogo przeznaczona jest komunikacja alternatywna?

Istnieją dziesiątki przyczyn braku zdolności do komunikacji werbalnej. Z powodu braku umiejętności mowy dziesiątki milionów osób na świecie korzysta z języków ACC, czyli zbioru języków do komunikacji alternatywnej oraz komunikacji wspomagającej. Kto korzysta z takiej pomocy najczęściej? Jakie systemy językowe obejmuje ACC?

Kontakt alternatywny oraz wspomagający

Należy mieć na uwadze, że ACC obejmuje dużą liczbę systemów językowych opierających się na gestach, znakach graficznych oraz przedmiotach. To, jaki system jest wykorzystywany jest uzależnione przede wszystkim od zdolności fizycznych oraz umysłowych osoby niezdolnej do komunikacji werbalnej.

Warto również dokonać rozróżnienia pomiędzy systemami, które wykorzystywane są jako komunikacja wspomagająca oraz jako komunikacja alternatywna (sprawdź na EduKsiegarnia). Pierwszy system używany jest przez osoby, których zdolność do mówienia jest znacząco ograniczona, aczkolwiek nie zanikła.

Z kolei w przypadku osób, które nigdy nie nabyły zdolności mówienia lub ją całkowicie utraciły wykorzystywane są języki komunikacji alternatywnej. Wszystkie z nich można podzielić na trzy podstawowe grupy. Są to języki oparte na systemie znaków manualnych, graficznych oraz przestrzenno-dotykowych.

Kto najczęściej z nich korzysta?

Istnieje wiele grup osób korzystających z języków alternatywnych oraz wspomagających. Najczęściej są to osoby po przebytym udarze lub wypadku, osoby z porażeniem mózgowym, autyści oraz osoby upośledzone. W zależności od przyczyny braku zdolności do komunikacji werbalnej wykorzystywane są inne systemy językowe.