WSiP – doświadczenie i nowoczesność w służbie edukacji

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, to działający od 1945 roku największy polski wydawca podręczników i materiałów edukacyjnych. Od wielu pokoleń książki edukacyjne spod znaku WSiP cieszą się uznaniem środowiska nauczycielskiego, a także zaufaniem ze strony rodziców i uczniów.

Ala ma Asa i tablet


Pokolenia dziadków i rodziców doskonale pamiętają bohaterów elementarza – Alę i jej psa. Dzisiaj pierwsze książki do czytania mają innych bohaterów oraz nowoczesną formę – technologia IT wprawdzie nie wyeliminowała tradycyjnego druku i papierowe książki edukacyjne dla dzieci i nauczycieli stanowią zasadniczą część produkcji WSiP, ale audiobooki oraz e- booki to przyszłość, od której nie ma już odwrotu. Dla tak doświadczonego wydawnictwa nie jest to przeszkoda, a jedynie wyzwanie, które jest częścią procesu rozwoju firmy i jej pracowników.

Naucz się i sprawdź


W serwisie internetowym WSiP na odrębnych platformach dedykowanym nauczycielom i uczniom umieszczane są materiały edukacyjne odmienne dla obu grup. Nauczyciele mogą znaleźć tu rozkłady materiału, poradniki metodyczne, gotowe scenariusze lekcji, karty pracy dla uczniów, inne pomoce dydaktyczne oraz testy służące do pomiaru poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.

Uczniowie mogą w serwisie znaleźć materiały uzupełniające podręczniki, poszerzające wiedzę. Dla uczniów wydawnictwo oferuje również internetowe sprawdziany, w których młodzi adepci wiedzy mogą sprawdzić aktualny poziom opanowania wiadomości i umiejętności.

Szkoły mogą skorzystać z możliwości organizacji egzaminów próbnych. Egzaminy odbywają się na wystandaryzowanych arkuszach dostarczonych przez WSiP, a ich wyniki, po wszechstronnej i dogłębnej analizie, są przekazywane szkole.