Gry logopedyczne

gry logopedyczne

Gry logopedyczne uatrakcyjnią terapię logopedyczną i zwiększą jej skuteczność

Co zrobić, żeby terapia logopedyczna nie była dla dzieci męcząca, nudna i wyczerpująca? W jaki sposób zamienić uciążliwy obowiązek w ciekawą formę nauki? Włączenie elementów zabawy jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na poprawę umiejętności komunikacyjnych dziecka. Pomocą edukacyjną, która doskonale stymuluje i wspiera leczenie zaburzeń mowy są gry logopedyczne.

Znaczenie gier logopedycznych w terapii dzieci z dysfunkcjami wymowy

Gry logopedyczne to specjalne narzędzia dydaktyczne, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane zarówno w profesjonalnych gabinetach logopedycznych, przedszkolach i szkołach, jak i stanowić uzupełnienie terapii dzieci z zaburzeniami logopedycznymi w domu. Udział w grze pomaga dzieciom przełamać bariery w mówieniu, pozytywnie motywuje je do nauki, a także zwiększa ich zaangażowanie. Dzięki temu, leczenie nieprawidłowości mowy jest znacznie bardziej skuteczne. Dodatkowo, gry stosowane w logopedii uczą dzieci innych umiejętności np. kreatywności, rozwiązywania problemów, współpracy w grupie, wyrażania swoich opinii, czy radzenia sobie z porażkami.

Rodzaje gier logopedycznych

Na rynku dostępnych jest wiele gier logopedycznych, które pomagają dzieciom zrozumieć strukturę języka i prawidłowo artykułować dźwięki, a jednocześnie zapewniają im świetną rozrywkę. Wśród nich są między innymi gry obrazkowe, gry słowno-obrazkowe, karty logopedyczne, gry planszowe oraz układanki lewopółkulowe. Zasada gry logopedycznej bazuje na schemacie tradycyjnych gier rozrywkowych. Dzieci bawią się rozpoznając przedmioty przedstawione na kartach lub planszach.

Różnica polega na tym, że w grach logopedycznych karty i plansze zostały tak dobrane, aby dzieci mogły jak najczęściej ćwiczyć wymowę głosek, które stanowią dla nich problem. Na szczególną uwagę zasługują gry z serii „Ładnie mówię głoski…”, czy „Kocham mówić”. Odrębną kategorię stanowią gry z elementami dźwiękowymi. Zestawy takie jak np. „Świat dźwięków” oraz „Co to? Kto to? Zabawy i ćwiczenia z dźwiękiem” zawierają nagrania najbardziej popularnych odgłosów natury i życia codziennego. Dzieci uczą się zapamiętywania dźwięków, naśladowania ich, odtwarzania oraz kojarzenia ich z obrazem. W pracy nad zaburzeniami mówienia ważną rolę pełni rozwinięty aparat oddechowy, artykulacyjny i fonacyjny. Tu świetnie sprawdzą się np. zabawy z tzw. dmuchajką. Jeszcze inną formą pracy logopedycznej jest zabawa w buźki, która polega na rozpoznawaniu artykułowanych dźwięków po wyglądzie kształtu twarzy. Do prawidłowej artykulacji głosek służą także zabawy muzyczne i śpiewanie edukacyjnych piosenek. Publikacja „Głoski szumiące śpiewająco. Piosenki i teksty wspomagające i urozmaicające terapię logopedyczną głosek szumiących” to zestaw piosenek, zagadek muzycznych i wierszyków, które zostały tak skomponowane, aby uczyć wymawiania głosek sz, ż/rz, cz i dż.

Jak wybrać grę logopedyczną?

Warto podkreślić, że zabawa rośnie z dzieckiem, czyli rodzaj gry logopedycznej powinien być dostosowany do wieku i poziomu rozwoju dziecka. Istotne jest także, żeby materiały edukacyjne były opracowane przez wykwalifikowanych i doświadczonych logopedów, pedagogów i psychologów, a oprawa graficzna pomocy edukacyjnych była dziełem dobrych grafików i ilustratorów. Trzeba też pamiętać, żeby zapewnić dzieciom dostęp do wielu różnych modeli gier. Tylko wtedy korzystanie z nich będzie efektywnie wspierać rozwój językowy dziecka oraz uczyć, rozwijać i bawić. Na koniec, trzeba zwrócić uwagę, że czas przeznaczony na granie nie powinien być zbyt długi, wystarczy sesja 30-minutowa, ponieważ nawet najbardziej pasjonująca gra może się dzieciom po prostu znudzić.