Najpopularniejsze figurki kolekcjonerskie

Figurki kolekcjonerskie a ściślej ich zbieranie jest popularną formą rozrywki od wielu lat. Najwytrawniejsi zbieracze potrafią zainwestować ogromny kapitał by zdobyć tę jedną brakującą figurkę. Całe serie rzadkich nakładów również mają ogromną wartość, która niekiedy zadziwia zwykłych ludzi nie wtajemniczonych w meandry hobbystów. Skąd więc w ludziach bierze się gest by za jakąś serię figurek…

Read More